medycyna estetyczna


Medycyna estetyczna - dział medycyny, zajmujący się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze, zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry, w kolejnym etapie natomiast rekonstrukcyjne, mające odtworzyć stan sprzed tego procesu.

źródło: Wikipedia

INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet