badania diagnostyczne

NZOZ
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

"JANINA"

www.janinalab.pl

Kozienice, ul. Brzozowa 23
tel. 48-614-66-40


Czynne od pn do pt 6.30 - 19.00
w sob 8.00 - 12.00
  • Laboratorium wykonuje pełny zakres badań analitycznych
    na miejscu oraz w domu pacjenta
  • Testy alergiczne pokarmowe i wziewne w surowicy krwi
Uczestniczy w kontroli międzynarodowej RIQAS

PUNKTY POBRAŃ:
Kozienice, ul. Konstytucji 3 Maja 18

tel. 48-614-34-92, codziennie 7.30 - 11.00

Pionki, ul. Chemiczna 15
tel. 48-381-80-08, codziennie 8.00 - 11.00
sob 8.00 - 11.00

INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet