aparaty słuchowe
PZG
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu


Radom, ul. Wjazdowa 4
tel. 48 362 50 02, tel./fax 48 362 84 74

-zaopatrzenie w aparaty słuchowe, wkładki uszne,
systemy wspomagające słyszenie, baterie
  Poradnie:
 • logopedyczna dla dzieci i dorosłych
 • psychologiczna dla dzieci i dorosłych
 • rehabilitacyjna słuchu i mowy
 • otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 • Przyjmują specjaliści:
 • logopeda, surdologopeda, neurologopeda
 • psycholog
 • pedagog, surdopedagog, diofronopedagog
 • lekarz rehabilitacji medycznej
 • terapeuta SI
 • logorytmik
 • rehabilitant narządu ruchu, fizjoterapeuta
 • lekarz otolaryngolog
 • lekarz neurolog dziecięcy
 • protetyk słuchu
 • foniatra
czynne od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00
INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet